Fyzio Beskyd > Služby

Služby

Terapie v našem zařízení Fyzio Beskyd probíhá buď klasickou ambulantní formou nebo ve vybraných případech v domácím prostředí klienta. Rovněž nabízíme intenzivní dlouhodobé (zpravidla 14denní) pobyty, kdy terapie probíhá minimálně dvakrát denně.

Základem naší terapie je individuální kinezioterapie (pohybová léčba) za použití moderních neurofyziologických technik a konceptů, jako je například:

 • Vojtova metoda
 • Bobath koncept pro děti, Baby Bobath pro novorozence a kojence
 • Bobath koncept pro dospělé
 • Posturální terapie dle Čápové (Bazální programy a podprogramy)
 • PNF (proprioceptivní neuromuskulární facilitace)

Nabízíme také:

 • Techniky respirační fyzioterapie – součást dechové rehabilitace, edukace a zácvik pacienta s respirační pomůckou, nácvik odhlenění a efektivního vykašlávání
 • Měkké a techniky a mobilizace – odstranění kloubních blokád, uvolnění měkkých tkání (kůže, podkoží, svaly)
 • Kinesiotaping – aplikace elastických pásek (tapů)

Z možností fyzikální terapie můžete u nás využít:

 • Elektroterapii
 • Ultrazvuk
 • Kombinovanou fyzikální terapii (elektroterapie a ultrazvuk)
 • Magnetoterapii

Vzhledem k tomu, že je naší filozofií poskytovat komplexní péči, zajišťujeme pro vás také:

 • Poradenství při výběru vozíků, chodítek, sedaček a zařízení pro vertikalizaci (vertikalizační stoly a stojany) – spolupracujeme s dodavateli těchto zařízení a jsme schopni zajistit prezentaci a vyzkoušení konkrétního výrobku
 • Pomoc s výběrem vhodných kompenzačních a proteticko-ortotických pomůcek – ortézy, dlahy, závěsy
 • Ergonomické poradenství – úprava domácího a pracovního prostředí, korekce nevhodných pohybových návyků, výběr vhodných kompenzačních aktivit