Fyzio Beskyd > O nás

O nás

Fyzioterapeutická ambulance Fyzio Beskyd s.r.o. je nestátní zdravotnické zařízení, které vzniklo 14. 11. 2013. Ordinace se nachází ve Frýdku-Místku (městská část Frýdek) blízko Kulturního domu Frýdek na adrese Heydukova 3502. Odborný personál zabezpečují vysoce kvalifikovaní fyzioterapeuti – senior terapeutka, vedoucí fyzioterapeutka a jednatelkaspolečnosti Mgr. Veronika Kristková, senior terapeut a jednatel společnosti Mgr. Tomáš Zemánek a junior terapeutka Mgr. Marie Kalmanová.

V našem zařízení se specializujeme zejména na dětskou rehabilitaci již od novorozeneckého a kojeneckého věku, dále poskytujeme péči mladistvým, sportovcům a všem, kteří přistupují aktivně a zodpověděně ke svému zdraví.

Díky našim zkušenostem získaným na řadě kurzů a na předchozích pracovištích jsme schopni zajistit odbornou péči pro široké spektrum pacientů. Pracujeme s nedonošenými dětmi, s dětmi s centrální koordinační poruchou, dětskou mozkovou obrnou, posturálními dysfunkcemi, respiračními onemocněními, s pacienty po úrazech, operacích, cévních mozkových příhodách atd.

Pro aktivně sportující děti i dospělé poskytujeme individuální speciální programy zaměřené na kompenzaci asymetrické či jednostranné zátěže.

Pro naše klienty nabízíme terapii klasickou ambulantní formou, v domácím prostředí klienta nebo formou dlouhodobých pobytů s intenzivní terapií.

Aplikujeme formy fyzikální terapie – elektroléčbu, terapeutický ultrazvuk, kombinovanou elektroléčbu a magnetoterapii.

Kromě pohybové a fyzikální terapie zajišťujeme konzultace a odborné poradenství v oblasti ergonomie a při výběru prostředků pro vertikalizaci a lokomoci. Spolupracujeme s dodavateli ortopedických a kompenzačních pomůcek a vozíků a na vaši žádost zprostředkujeme možnost vyzkoušení jejich produktů.

Naše pracoviště nabízí praktické stáže jak pro studenty fyzioterapie a příbuzných oborů, tak pro již vystudované pracující terapeuty, kteří si chtějí rozšířit přehled a zjistit, jak pracují odborníci na jiných pracovištích.